Poppy

Poppy kwam op 2 juni 2015 samen met broertje Abel en zusje Millie binnen in een erbarmelijke staat.
Ze waren al 5 weken oud maar wogen nog geen 300 gram, hadden zwaar ontstoken ogen, een longontsteking en hadden moeite met ademhalen. We dachten eigenlijk niet dat ze het zouden halen.

Ze werden wekenlang behandeld, gevoerd en geaerosolt voor er verbetering zichtbaar was maar ze kwamen er langzaam doorheen, met vallen en opstaan.
Zusje Millie herstelde het beste en kon geadopteerd worden en ze doet het daar nog steeds sschitterend.

Poppy is chronisch niesziek, heeft een beperkt zich in een van zijn oogjes eraan over gehouden en zijn bovenste luchtwegen zijn nog altijd heel gevoelig voor infectie . Hij heeft dan ook heel vaak een snotneusje en wordt nog regelmatig in de kattensauna (lees: aerosolkooi) gezet om hem het makkelijker te maken om te ademen. Als een opstoot doorzet, moet er medicatie bij opgestart worden want dit kan hij zelf niet overwinnen.
Tot nu toe krijgen we de opstoten altijd terug onder controle maar we weten niet hoe dat zal zijn als hij ouder wordt. Hij mag bij zijn opvangmama blijven zodat hij altijd de nodige verzorging zal krijgen en we hem alle kansen kunnen geven.

Ondanks dit alles, geniet Poppy enorm van zijn leventje.
Poppy en broertje Abel gaan ook altijd mee wanneer gewandeld wordt met de honden van het opvanggezin. Hij is het meest sociale katje dat er is en is heel gekend (en populair) bij de bewoners in zijn buurt en we hopen nog lang van hem te mogen genieten!

Wie Poppy wil steunen door meter of peter te worden kan dit door 10€ per maand over te maken op rekeningnummer BE09 7330 6411 9757 met als mededeling ‘meter of peter Poppy’!