Een kat adopteren?

Voor adoptieaanvragen graag de vragenlijst invullen die bij het katje naar uw keuze staat en vermelden bij Opmerkingen in welk katje u interesse heeft.

Staat het katje van jouw dromen er niet bij? Vul de vragenlijst toch even in bij een van de katjes en laat ons dit weten bij Opmerkingen. Mogelijk komt er binnenkort een katje vrij voor adoptie dat bij jou past en kunnen we jou al in gedachte houden!

Adoptieprocedure:

Vul voor een adoptieaanvraag de vragenlijst in zodat onze medewerkers een goed beeld hebben van uw thuissituatie, wat bij u past en waar u zelf belang aan hecht.

We kijken dan samen of we een geschikt katje voor u hebben dan krijgt u de gelegenheid om op bezoek te gaan bij het opvanggezin.
Alle leden van het gezin  dienen mee te komen op dit bezoek want het doel van dit bezoekje is dat u samen met hen kan kijken of het ook echt klikt tussen u en het katje.

Een bezoek is geheel vrijblijvend en een adoptie zal enkel kunnen doorgaan wanneer alle partijen volledig akkoord zijn.

Als iedereen akkoord is, kan het katje geadopteerd worden en mee naar huis gaan of gereserveerd worden, als het nog niet meteen klaar is om te vertrekken. In samenspraak met het opvanggezin zal het katje dan op een later tijdstip opgehaald kunnen worden.

Elk katje wordt onder een adoptiecontract geplaatst waarin een aantal voorwaarden gesteld zijn.
U krijgt ruim de kans dit contract bij het bezoek door te lezen en kan terecht voor alle vragen hierover bij het opvanggezin.
Lees het contract goed door voor u tekent want dit is wettelijk bindend.

ADOPTIE AANVRAGEN

Hoeveel bedraagt de adoptie bijdrage?

Adoptiebijdrage:  185€ per katje.

De katjes zijn ontvlooid, ontwormd, ingeënt, gechipt en geregistreerd, gecastreerd/gesteriliseerd en hebben een Europees paspoort.
Dat lijkt misschien een hele som, maar bij een dierenarts betaalt u als particulier nog veel meer om uw katje in orde te stellen:
– voor het inenten, chippen en registreren van een katje zal u bij de dierenarts gemiddeld €100 betalen.
– voor het inenten, chippen en castreren van een katertje zal u bij de dierenarts gemiddeld €190 betalen.
– voor het inenten, chippen en steriliseren van een kattinetje zal u bij de dierenarts vanaf €230 betalen.
Ontwormen en ontvlooien zijn hier ook nog niet inbegrepen.

Meters en peters gezocht!

Zittenblijvers zijn katjes die niet voor adoptie kunnen gezet worden.
Het zijn stuk voor stuk katjes die een rugzakje met zich meeslepen en extra medische zorg nodig hebben en/of te oud zijn om nog geplaatst te worden en/of niet sociaal genoeg zijn om  nog te wennen aan een nieuwe omgevingen en nieuwe mensen.

Maar deze katjes verdienen evengoed een gouden mandje en daarom mogen zij levenslang bij hun opvanggezin blijven. Dat is waar ze zich thuis voelen, bij mensen die ze kennen en vertrouwen en waar ze goed opgevolgd kunnen worden.

Dit brengt natuurlijk wel een flinke kost mee voor het asiel maar jij kan ons daarmee helpen!

Je kan deze katjes steunen door peter of meter te worden door 10€ per maand over te maken op rekeningnummer BE09 7330 6411 9757 met als mededeling meter of peter van ‘naam katje’.

Dankzij jullie steun kunnen we deze katjes met een rugzakje het leven geven dat ze verdienen!