Het asiel

Poezencentrale vzw is een erkent asiel voor katjes in nood. We hebben geen centrale locatie waar de katjes verblijven want zij worden opgevangen bij gastgezinnen in huis, als volwaardig lid van het gezin.

Het asiel is ontstaan omdat we als vrijwilligers voor het zwerfkattenproject in Mol steeds vaker katjes en nestjes tegenkwamen die dringend zorg nodig hadden. Deze katjes konden niet terug gezet konden  worden omdat ze het niet zouden overleven. We vingen de katjes zelf op in huis en probeerden voor hen een goede thuis te vinden maar wilden het nog beter kunnen doen.

We vangen vooral de extra zorgkatjes op. Dit zijn de kittens, vanaf 1 dag oud al, de zieke katjes, gewonde katjes en katjes die nog moeten wennen aan het leven in huis bij mensen.
We zijn een no-kill shelter dus katjes worden enkel ingeslapen als het echt niet anders kan en we hen geen kwaliteitsvol , dierwaardig leven meer kunnen geven.

Onze opvangkatjes blijven net zolang in opvang tot ze oud, gezond en sociaal genoeg zijn om geadopteerd te worden. Dan wordt er pas een geschikte thuis voor hen gezocht en kunnen ze onder een adoptiecontract geplaatst worden.

De katjes die niet adopteerbaar zijn (vaak wegens chronische ziekte, ouderdom of probleemgedrag), krijgen een for ever-mandje bij hun opvanggezinnen en kunnen gesteund worden door een meter of peter.